Benoît LUTGEN : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка