Pierrette HERZBERGER-FOFANA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по развитие 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Член 

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка