Christian DOLESCHAL : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по регионално развитие 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Обратна връзка