Nicolaus FEST : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка