Guido REIL : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Последни дейности 

Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (B9-0241/2019) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка