Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Полша - Independent (Полша)

9-ти парламентарен мандат Magdalena ADAMOWICZ

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Independent (Полша)

Председател

  • 26-09-2019 ... : Делегация за връзки с Южна Африка

членове

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация за връзки с Южна Африка
  • 02-07-2019 ... : Комисия по транспорт и туризъм
  • 26-09-2019 ... : Съвет на председателите на делегации
  • 12-02-2020 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник

  • 02-07-2019 / 11-02-2020 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 ... : Комисия по правни въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg