Marina KALJURAND : Начална страница 

Председател 

Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка