Bartosz ARŁUKOWICZ Bartosz ARŁUKOWICZ
Bartosz ARŁUKOWICZ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Полша - Platforma Obywatelska (Полша)

Роден : , Resko

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Bartosz ARŁUKOWICZ

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Protecting the independence of judges EN

09-03-2020 E-001433/2020 Комисията

Gastrointestinal cancer EN

09-03-2020 E-001432/2020 Комисията

Medicines shortages EN

23-01-2020 E-000380/2020 Комисията

Waste management policy EN

23-01-2020 E-000379/2020 Комисията

Health information EN

04-10-2019 E-003115/2019 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg