Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI : Становища в качеството на докладчик в сянка 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година  
- LIBE_AD(2019)639622 -  
-
LIBE 

Обратна връзка