Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Европейски консерватори и реформисти

Член

Полша - Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Роден : , Świerklaniec

Становища в качеството на докладчик в сянка Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg