Jarosław DUDA : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по петиции 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Последни дейности 

Обратна връзка