Jarosław DUDA Jarosław DUDA
Jarosław DUDA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Полша - Platforma Obywatelska (Полша)

Роден : , Wroclaw

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Jarosław DUDA

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles