Pernille WEISS Pernille WEISS
Pernille WEISS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Дания - Det Konservative Folkeparti (Дания)

Роден : , Middelfart

9-ти парламентарен мандат Pernille WEISS

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Det Konservative Folkeparti (Дания)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 12-02-2020 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg