Pernille WEISS : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Обратна връзка