Izabela-Helena KLOC : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 
Izabela-Helena KLOC  
Izabela-Helena KLOC 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка