Nathalie COLIN-OESTERLÉ : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (B9-0098/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка