Janina OCHOJSKA : Начална страница 

Член 

Комисия по развитие 
Делегация за връзки с Беларус 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка