Bernard GUETTA : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Liste Renaissance (Франция)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 ... : Подкомисия по правата на човека
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по култура и образование
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Обратна връзка