Bernard GUETTA : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Обратна връзка