Bernard GUETTA Bernard GUETTA
Bernard GUETTA

група „Renew Europe“

Член

Франция - Liste Renaissance (Франция)

Участие в пленарните заседания Bernard GUETTA

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Положението със свободите в Алжир FR

28-11-2019 P9_CRE-REV(2019)11-28(4-042-0000)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg