Elżbieta RAFALSKA : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2018 EN  
- FEMM_AD(2020)641173 -  
-
FEMM 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies EN  
- FEMM_AD(2020)641174 -  
-
FEMM 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка