Beata SZYDŁO : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Обратна връзка