Søren GADE : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по рибно стопанство 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Иран 

Обратна връзка