Mauri PEKKARINEN : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по регионално развитие 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Последни дейности 

Обратна връзка