Hynek BLAŠKO : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Израел 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) CS  
 
Писмени обяснения на вот 
Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) CS  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка