Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Група „Идентичност и демокрация“

Член на бюрото

Дания - Dansk Folkeparti (Дания)

Роден : , Bornholm

9-ти парламентарен мандат Peter KOFOD

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група „Идентичност и демокрация“ - Член на бюрото

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Dansk Folkeparti (Дания)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по международна търговия
  • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg