Peter KOFOD : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група „Идентичност и демокрация“ - Член на бюрото

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Dansk Folkeparti (Дания)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по международна търговия
  • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Обратна връзка