Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Група „Идентичност и демокрация“

Член на бюрото

Дания - Dansk Folkeparti (Дания)

Роден : , Bornholm

Начална страница Peter KOFOD

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DANZ
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник

INTA
Комисия по международна търговия
EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg