Peter KOFOD : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) DA  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка