Peter KOFOD : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Обратна връзка