Nikolaj VILLUMSEN : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка