Isabella TOVAGLIERI Isabella TOVAGLIERI
Isabella TOVAGLIERI

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , Busto Arsizio

Начална страница Isabella TOVAGLIERI

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
D-ZA
Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек

Последни дейности

Combating the importation of counterfeit products from third countries EN

13-05-2020 E-002933/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Priorities after COVID-19, and the Green Deal EN

08-05-2020 E-002865/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg