Sándor RÓNAI : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка