Attila ARA-KOVÁCS : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Demokratikus Koalíció (Унгария)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 02-07-2019 ... : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Обратна връзка