Attila ARA-KOVÁCS Attila ARA-KOVÁCS
Attila ARA-KOVÁCS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Унгария - Demokratikus Koalíció (Унгария)

Роден : , Oradea

Начална страница Attila ARA-KOVÁCS

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
DEEA
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg