Attila ARA-KOVÁCS : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Последни дейности 

Обратна връзка