Laurence FARRENG : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Беларус 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка