Irene TINAGLI : Начална страница 

Председател 

Комисия по икономически и парични въпроси 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Делегация за връзки с Канада 

Последни дейности 

Обратна връзка