Pierfrancesco MAJORINO : Начална страница 

Член 

Комисия по развитие 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Палестина 

Последни дейности 

Обратна връзка