Javier ZARZALEJOS : Начална страница 

Член 

Комисия по правни въпроси 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с Индия 

Обратна връзка