Pietro FIOCCHI Pietro FIOCCHI
Pietro FIOCCHI

Европейски консерватори и реформисти

Член

Италия - Fratelli d'Italia (Италия)

Роден : , Milano

Начална страница Pietro FIOCCHI

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
BECA
Специална комисия за борба с рака
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Последни дейности

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

25-09-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v02-00 ENVI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Pascal CANFIN

OPINION on a New Industrial Strategy for Europe EN

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Danilo Oscar LANCINI

Seizure of Italian fishing vessels by Libya: protecting Sicilian fishermen EN

08-09-2020 E-004899/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg