Pietro FIOCCHI : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка