Gianantonio DA RE Gianantonio DA RE
Gianantonio DA RE

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , Cappella Maggiore

Начална страница Gianantonio DA RE

Член

CULT
Комисия по култура и образование
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Последни дейности

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG zu unterstützenden Bildungsmaßnahmen in außerordentlichen Zeiten DE

06-04-2020 B9-0138/2020
Индивидуални предложения за резолюции

Artificial intelligence in the cultural sector. Commission guidelines EN

19-03-2020 E-001717/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles