Elena LIZZI : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка