Annunziata Mary REES-MOGG : Начална страница 

Последни дейности 

Финансова помощ за държавите членки с цел покриване на сериозната финансова тежест, която ще понесат вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Възражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен триоксид (Cromomed S.A. и други) (B9-0151/2019) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Последици от фалита на групата „Thomas Cook“ (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка