Marco DREOSTO Marco DREOSTO
Marco DREOSTO

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , SPILIMBERGO

9-ти парламентарен мандат Marco DREOSTO

Политически групи

 • 02-07-2019 ... : Група „Идентичност и демокрация“ - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 ... : Lega (Италия)

членове

 • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Заместник

 • 02-07-2019 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles