Marco DREOSTO Marco DREOSTO
Marco DREOSTO

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , SPILIMBERGO

Участие в пленарните заседания Marco DREOSTO

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Положението със свободите в Алжир IT

28-11-2019 P9_CRE-REV(2019)11-28(4-053-0000)

Ред на работа IT

25-11-2019 P9_CRE-REV(2019)11-25(1-038-0000)

Разрешаване на ГМО (разискване) IT

09-10-2019 P9_CRE-REV(2019)10-09(1-291-0000)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg