Marco DREOSTO Marco DREOSTO
Marco DREOSTO

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , SPILIMBERGO

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Marco DREOSTO

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Surrogacy in Ukraine EN

05-06-2020 E-003388/2020 Комисията

EU funding of Palestinian organisations EN

14-05-2020 E-002974/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Consumers and airlines EN

12-05-2020 E-002897/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg