Jérôme RIVIÈRE : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (B9-0090/2020, B9-0092/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка