Jérôme RIVIÈRE : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение между ЕС и Китай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Jérôme RIVIÈRE  
Jérôme RIVIÈRE 

В EP NEWSHUB

 • RT @revueconflits: 🇨🇵 Place au bon sens, au discernement et à la défense du commerce extérieur français. Par @jerome_riviere https://t.co/ehqHkBGczx 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • «Les conservateurs devraient être les vrais écologistes» explique Olivier Rey. Oui, et les nationaux populistes sont déjà les vrais écologistes. Le #RN développe sur ce thème le localisme réponse au globalisme destructeur de l’environnement https://t.co/NBdig6mP2H  via @Le_Figaro

  Публикуване:  
  на twitter 
 • #Macron a amené le chaos https://t.co/sDuwmDrGYJ 

  Публикуване:  
  на twitter 

Обратна връзка