Jérôme RIVIÈRE Jérôme RIVIÈRE
Jérôme RIVIÈRE

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Франция - Rassemblement national (Франция)

Роден : , SURESNES

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Jérôme RIVIÈRE

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Situation in Côte d’Ivoire EN

03-09-2020 E-004813/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Emergency Aid to Lebanon EN

07-08-2020 E-004513/2020 Комисията

Statement by the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, according to which Osama bin Laden is a ‘martyr’ EN

09-07-2020 E-004072/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg