Jérôme RIVIÈRE Jérôme RIVIÈRE
Jérôme RIVIÈRE

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Франция - Rassemblement national (Франция)

Роден : , SURESNES

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Jérôme RIVIÈRE

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Special representative for dialogue with the Western Balkans EN

25-02-2020 E-001138/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

VP/HR — Crisis in the Middle East centred on Iran EN

08-01-2020 E-000092/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg