Carlo CALENDA : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Обратна връзка