Elisabetta GUALMINI : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Последни дейности 

Споразумение между ЕС и Китай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка