Sabrina PIGNEDOLI : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по правни въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Обратна връзка