Matthew PATTEN : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Иран 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 
Matthew PATTEN  
Matthew PATTEN 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка