Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Обратна връзка