Maxette PIRBAKAS : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по рибно стопанство 

Последни дейности 

ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година (A9-0042/2019 - Norbert Lins) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане (A9-0026/2019 - Carmen Avram) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година (B9-0235/2019) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка